Verificar Documents

Servei de Verificació de documents de INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

Des d'aquesta pàgina podrà verificar la validesa del document que posseeix mitjançant la comprovació del codi de verificació que es troba imprès en el mateix. Si el document és vàlid, se li oferirà a més la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.IMEPE Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica - C/ Industrias 73, 28923 Alcorcón (Madrid)